Boek Op-en-Top Nederlands

OTN-voorkantEngelse leenwoorden stromen ongehinderd onze taal binnen. Sommigen zijn al gezwicht voor die toevloed en willen zelfs het Nederlands als onderwijstaal inruilen voor het Engels. Maar er lijkt een tegenbeweging op gang te komen. Zo neemt in de media en op straat de ergernis over het gedachteloze gebruik van Engelse leenwoorden toe. Steeds maar weer goede Nederlandse worden inruilen voor halfbegrepen leenwoorden is nergens voor nodig en al te vaak pedant of dikdoenerig.

Op-en-Top Nederlands presenteert bijna 7.000 overbodige Engelse leenwoorden met meer dan 15.000 Nederlandse vervangers daarvoor. Vaak gewone bestaande termen. Soms creatief nieuwgevormde woorden en een enkele keer een heus neologisme. Op-en-Top Nederlands bevat bovendien een reeks taalkundige beschouwingen en observaties in korte opstellen die u inspireren meer Nederlands te gebruiken waar anderen het met geleend Engels moeten doen. Handig als opzoekboek en erg leuk om cadeau te geven.

Het boek wordt u portvrij thuisgestuurd na overmaking van € 19,95 op IBAN NL50INGB 0008 2085 21 t.n.v. Stichting Nederlands met vermelding van uw volledige adres. Zie ook Stichting Nederlands

U kunt het boek ook verkrijgen via uw eigen boekwinkel en de internetboekhandels.
ISBN: 978 94 0213 866 5
Uitgegeven in samenwerking met Brave New Books
gelijmd, 179 pagina’s.

Geef een reactie