Boek Op-en-Top Nederlands

OTN-voorkantEngelse leenwoorden stromen ongehinderd onze taal binnen. Sommigen zijn al gezwicht voor die toevloed en willen zelfs het Nederlands als onderwijstaal inruilen voor het Engels. Maar er lijkt een tegenbeweging op gang te komen. Zo neemt in de media en op straat de ergernis over het gedachteloze gebruik van Engelse leenwoorden toe. Steeds maar weer goede Nederlandse worden inruilen voor halfbegrepen leenwoorden is nergens voor nodig en al te vaak pedant of dikdoenerig.

Op-en-Top Nederlands presenteert bijna 7.000 overbodige Engelse leenwoorden met meer dan 15.000 Nederlandse vervangers daarvoor. Vaak gewone bestaande termen. Soms creatief nieuwgevormde woorden en een enkele keer een heus neologisme. Op-en-Top Nederlands bevat bovendien een reeks taalkundige beschouwingen en observaties in korte opstellen die u inspireren meer Nederlands te gebruiken waar anderen het met geleend Engels moeten doen. Handig als opzoekboek en erg leuk om cadeau te geven.

Het boek wordt u portvrij thuisgestuurd na overmaking van € 19,95 op IBAN NL50INGB 0008 2085 21 t.n.v. Stichting Nederlands met vermelding van uw volledige adres. Zie ook Stichting Nederlands

U kunt het boek ook verkrijgen via uw eigen boekwinkel en de internetboekhandels.
ISBN: 978 94 0213 866 5
Uitgegeven in samenwerking met Brave New Books
gelijmd, 179 pagina’s.

Een gedachte over “Boek Op-en-Top Nederlands

 1. The prostate related is an essential a part of a male’s the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is located just as you’re watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for that patient as his urinary system is directly affected.

  The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.

  Prostate infection, also known as prostatitis, is easily the most common prostate-related condition in men younger than 55 years of age. Infections from the prostate gland are classified into four types – acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

  Acute bacterial prostatitis could be the least common of most kinds of prostate infection. It is due to bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

  Chronic bacterial prostatitis is often a condition associated with a particular defect inside the gland and the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be a result of trauma on the urinary tract or by infections received from the rest from the body. A patient may feel testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal with the prostate defect then the employment antibiotics and NSAIDs to take care of the redness.

  Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not even to create what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and high lifting might cause these infections.

  Maintaining a Healthy Prostate

  To prevent prostate diseases, a suitable diet is important. These are some in the things you can do to maintain your prostate healthy.

  1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for overall health and it’ll also maintain the urinary track clean.

  2. Some studies advise that a couple of ejaculations each week will assist you to prevent prostate cancer.

  3. Eat pork without excess. It has been shown that consuming more than four meals of beef every week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

  4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

  The most significant measure to adopt to be sure a wholesome prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you must choose prostate examination at least one time a year.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.